Մեր գործառույթները

Լեզվի ուսուցում, ֆրանսերենի դասընթացներ նախատեսված բոլոր մակարդակների համար՝ սկսնակից մինչև հմուտ կիրառող, և ֆրանսիական դիպլոմների տրամադրում: Ստեղծման օրվանից ի վեր Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզը, մասնավորապես, համագործակցում է Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի (UFAR) հետ: Այս համագործակցության արդյունքում Ալիանս ֆրանսեզը հանդես է գալիս որպես արտաքին գնահատող՝ ստուգելով ուսումնառության երրորդ տարում կամ երրորդ ցիկլում ուսանողների ֆրանսերեն լեզվի իմացության մակարդակը չորրորդ կուրս փոխադրվելու համար:


Ուսուցիչների շարունակական վերապատրաստումներ, սերտորեն համագործակցելով ՀՀ կրթության նախարարության և CREFECO- ի (Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի ֆրանկոֆոն տարածաշրջանային կենտրոն) հետ, ԱՖ-ը կազմակերպում է սեմինարներ ինչպես միջնակարգ այնպես էլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ֆրանսերենի ուսուցիչների համար:


Մասնագիտական ​​վերապատրաստում, որը թույլ է տալիս վերապատրաստել մի շարք ոլորտների մասնագետների, ինչպես նաև ֆրանսերենի դասընթացներ կազմակերպել Հայաստանի վարչակազմերի պաշտոնյաների համար:


Ֆրանսիական մշակույթի տարածում, մեդիագրադարանի ռեսուրսների տրամադրման և մշակութային միջոցառումների կազմակերպման շնորհիվ ինչպես նաև տեղական կառույցների և հաստատությունների հետ համագործակցության միջոցով:

0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy