DELF/DALF, TEF, TCF նախապատրաստական դասեր

Category

DELF/DALF, TEF, TCF նախապատրաստական դասեր

Մակարդակները

A1,A2, B1, B2, C1, C2

Տևողությունը

1-2 hours / day

Շաբաթական օրերի քանակը

3 Օր

Որպես France Education International- ի և CCIP- ի կողմից միջազգային թեստերի և քննությունների հանձնման համար պաշտոնապես լիազորված քննական կենտրոն, Հայաստանի Ալիանս ֆրանսեզը կազմակերպում է նախապատրաստական ​​դասընթացներ Delf / Dalf, TCF և TEF քննությունների համար: Դասերը սկսվում են քննությունից մեկ երկու ամիս առաջ:
Ալիանս ֆրանսեզը հպարտ է ընդգծել նախապատրաստական ​​դասընթացների մասնակիցների գերազանց հաջողությունը (90-ից 95%-ը հաջողությամբ են հանձնում քննությունը):Մեր ուսուցիչների շնորհիվ, որոնք մասնագիտացված են՝ ֆրանսերենը որպես օտար լեզու դասավանդման մեջ և որակավորված են որպես DELF, DALF, TCF, TEF քննությունների քննող/ստուգող, ձեզ լավագույնս կնախապատրաստեն բոլոր քննություններին:

- Քննությունների ֆորմատի բացահայտում
- Բանավոր և գրավոր խոսքի տեխնիկա և ռազմավարություն
- Պրակտիկ թեստեր և բանավոր մասի իմիտացիա իրական քննության պայմաններում:Մակարդակը
Տեխնիկական դասընթաց (միայն բացահայտում ենք քննության ֆորմատը)
Ամբողջական դասընթաց (Քննության ֆորմատ + բառաբաշար + քերականություն)
A1
8 ժամ
30 ժամ
A2
8 ժամ
30 ժամ
B1
10 ժամ
45 ժամ
B2
10 ժամ
45 ժամ
C1
12 ժամ
50 ժամ
C2
12 ժամ
50 ժամ


Սովորողների քանակը
ժամավճարը
անհատական
8000
2 անձ
4500
3 անձ
3500
4 անձ
3000
5 անձ
2500


Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy