TCF QUÉBEC

Այս թեստը նախատեսված է բացառապես Քվեբեկի ներգաղթի գրասենյակում ներգաղթի հայտ ներկայացրած թեկնածուների համար, ովքեր պետք է փաստեն ֆրանսերեն լեզվի իրենց իմացությունը:

TCFQ վկայականը վավեր է 2 տարի:


TCF QUEBEC COMPLET
96 000


Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy