TEF

TEF- ը Փարիզի առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից մշակված թեստ է:
Այս թեստի նպատակն է գնահատել ֆրանսերենի ՝ որպես օտար լեզվի տիրապետման մակարդակը:

TEF QUÉBEC

Ու՞մ համար է նախատեսված

Ու՞մ համար է նախատեսված

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

TEFaQ բաղկացած է 4 անկախ մասերից՝ լսել հասկանալու հմտություն, կարդալ հասկանալու հմտություն, բանավոր խոսք, գրավոր խոսք:

Վավեր է 2 տարի

TEF CANADA

Ու՞մ համար է նախատեսված

Pour qui ?

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

TEF Canada քննությունը բաղկացած է 4 պարտադիր մասերից. լսել-հասկանալ, կարդալ-հասկանալ, բանավոր խոսք, գրավոր խոսք:

Վավեր է 2 տարի

TEF QCM

Ու՞մ համար է նախատեսված

Ու՞մ համար է նախատեսված

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

TEF քննությունը բաղկացած է երեք մասերից` պարտադիր մաս, գրավոր խոսք (ֆակուլտատիվ), բանավոր խոսք (ֆակուլտատիվ):

Վավեր է 2 տարի

0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy