DELF/DALF

DELF-ը (Diplôme d'études en langue française) և DALF-ը (Diplôme Approfondi de langue française) Ֆրանսիայի կրթության նախարարության կողմից տրվող պաշտոնական դիպլոմներ են օտարերկրյա թեկնածուների ֆրանսերենի հմտությունները հաստատելու համար:

DELF/DALF

Ու՞մ համար է նախատեսված

Ու՞մ համար է նախատեսված

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

DELF քննությունները բաղկացած են 4 հմտություններից ՝ լսել-հասկանալ, կարդալ-հասկանալ, բանավոր խոսք, գրավոր խոսք:

Վավեր է ողջ կյանքի ընթացքում

DELF Junior

Ու՞մ համար է նախատեսված

Ու՞մ համար է նախատեսված

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

DELF քննությունները բաղկացած են 4 հմտություններից ՝ լսել-հասկանալ, կարդալ-հասկանալ, բանավոր խոսք, գրավոր խոսք:

Վավեր է ողջ կյանքի ընթացքում

DELF Prim

Ու՞մ համար է նախատեսված

Ու՞մ համար է նախատեսված

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

DELF քննությունները բաղկացած են 4 հմտություններից ՝ լսել-հասկանալ, կարդալ-հասկանալ, բանավոր խոսք, գրավոր խոսք:

Վավեր է ողջ կյանքի ընթացքում

0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy