TEF QUÉBEC

TEFaQ- ը TEF- ի՝ Քվեբեկի համար ադապտացված տարբերակն է:

Թեստը նախատեսված է այն թեկնածուների համար, ովքեր դիմում են Քվեբեկի ներգաղթի գրասենյակ և պետք է ներկայացնեն ֆրանսերենի իմացության սերտիֆիկատ:
Վկայականը վավեր է 2 տարի:


Քննության ընթացքը․

Լսել հասկանալու հմտություն
40 րոպե
60 հարց
Կարդալ հասկանալու հմտություն
60 րոպե
50 հարց
Բանավոր խոսք
15 րոպե
2 թեմա
Գրավոր խոսք
60 րոպե
2 թեմաՔննության ամսաթիվը
Գրանցման ժամկետը
սեպտեմբերի 30/2021
սեպտեմբերի 20/2021, ժ, 12:00
նոյեմբերի 2/2021
հոկտեբերի 23/2021, ժ, 12:00
դեկտեմբերի 9/2021
դեկտեմբերի 1/2021, ժ 12:00Արժեքը
92 000


Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy