TCF TP (Tout public)

Յուրաքանչյուր ոք, ում անձնական, ակադեմիական կամ մասնագիտական ​​պատճառներով անհրաժեշտ է հուսալի և ճանաչված կերպով հաստատել ֆրանսերենի իր գիտելիքները:
TCF- ը նախատեսված է, 16 տարեկան և ավելի հասուն լսարանի համար: Ոչ մի այլ դիպլոմ կամ հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում TCF քննությանը մասնակցելու համար:

TCF-ի վկայականը պարտադիր է Ֆրանսիայում և ֆրանսախոս երկրներում համալսարաններ ընդունվելու համար:
2007 թվականից սկսած TCF ատեստավորումը պարտադիր է նաև Հայաստանում Ասպիրանտուրայի թեկնածուների համար։

Քննության ընթացքը.

Լսել հասկանալու հմտություն
25 րոպե
29 items

Ֆրանսերեն լեզվի կառուցվածքների կիրառում

15 րոպե

18 items

Կարդալ հասկանալու ունակություն

45 րոպե

29 items

Բանավոր խոսք (ֆակուլտատիվ մաս)

15 րոպե

-

Գրավոր խոսք (ֆակուլտատիվ մաս)

60 րոպե

-Քննության ամսաթիվը
Գրանցման ժամկետը
սեպտեմբերի 27/2021
սեպտեմբերի 20/2021, ժ, 12:00
հոկտեմբերի 29/2021
հոկտեբերի 24/2021, ժ, 12:00
դեկտեմբերի 16/2021
դեկտեմբերի 13/2021, ժ 12:00


Արժեքը՝ TCF QCM
44 000


Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy