TEF QCM

TEF- ը Փարիզի առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից մշակված թեստ է:
Այս թեստի նպատակն է գնահատել ֆրանսերենի ՝ որպես օտար լեզվի տիրապետման մակարդակը:
Վկայականը վավեր է 2 տարի:

TEF քննությունը բաղկացած է երկու մասից.
Թեստեր բազմակի ընտրության հարցաշարի ձևաչափով՝ երեք անբաժանելի մասերով։


Քննության ընթացքը և արժեքը․


TEF QCM
58 000
Գրավոր խոսք
23 000
Բանավոր խոսք
23 000
Լսել հասկանալու հմտություն
23 000
Կարդալ հասկանալու հմտություն
23 000Քննության ամսաթիվը
Գրանցման ժամկետը
սեպտեմբերի 30/2021
սեպտեմբերի 20/2021, ժ, 12:00
նոյեմբերի 2/2021
հոկտեբերի 23/2021, ժ, 12:00
դեկտեմբերի 9/2021
դեկտեմբերի 1/2021, ժ 12:00

Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy