TEF QCM

TEF- ը Փարիզի առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից մշակված թեստ է:
Այս թեստի նպատակն է գնահատել ֆրանսերենի ՝ որպես օտար լեզվի տիրապետման մակարդակը:
Վկայականը վավեր է 2 տարի:

TEF քննությունը բաղկացած է երկու մասից.
Թեստեր բազմակի ընտրության հարցաշարի ձևաչափով՝ երեք անբաժանելի մասերով։


Քննության ընթացքը․


TEF QCM
58 000
Գրավոր խոսք
23 000
Բանավոր խոսք
23 000
Լսել հասկանալու հմտություն
23 000
Կարդալ հասկանալու հմտություն
23 000

Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy