Թարգմանություններ

Հայաստանի ալյանս Ֆրանսեզը առաջարկում է թարգմանչական ծառայություններ կազմակերպությունների և անհատների համար ՝ կամ ֆրանսերեն (անգլերենից, հայերենից կամ ռուսերենից), կամ ֆրանսերենից հայերեն:

Մենք տրամադրում ենք որակյալ թարգմանություններ հետևյալ փաստաթղթերի համար.


- Անձնական փաստաթղթեր և վկայականներ
- Դիպլոմներ, ակադեմիական փաստաթղթեր և ինքնակենսագրականներ
- Տեխնիկական և բժշկական փաստաթղթեր
- Իրավական փաստաթղթեր (պայմանագրեր և այլն)
- Գործնական փաստաթղթեր, գովազդներ և գովազդային նյութեր
- Հավելվածներ և ինտերնետ կայքեր:

0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy