TCF CANADA

Ֆրանսերեն լեզվի մակարդակի այս թեստը համապատասխանում է Կանադայի Ներգաղթի, փախստականի կարգավիճակ և քաղաքացիություն ստանալու ստանդարտներին (IRCC):
TCF CANADA վկայականը վավեր է 2 տարի:


Ո՞ւմ համար է նախատեսված

Մարդկանց համար, ովքեր անձնական, ակադեմիական կամ մասնագիտական ​​պատճառներով կարիք ունեն փաստելու ֆրանսերենի իրենց գիտելիքները հուսալի և ճանաչված եղանակով:


Քննության ամսաթիվը
Գրանցման ժամկետը
սեպտեմբերի 27/2021
սեպտեմբերի 20/2021, ժ, 12:00
հոկտեմբերի 29/2021
հոկտեբերի 24/2021, ժ, 12:00
դեկտեմբերի 16/2021
դեկտեմբերի 13/2021, ժ 12:00Արժեքը

TCF CANADA ամբողջական
84 000
Լսել հասկանալ
23 000
Կարդալ հասկանալ
23 000
Գրավոր խոսք
25 000
Բանավոր խոսք
25 000


Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy