Ատելյեներ ֆրանսերեն լեզվով

Category

Ատելյեներ ֆրանսերեն լեզվով

Մակարդակները

A1-C1

Տևողությունը

1-2 hour

Շաբաթական օրերի քանակը

2 Օր

Բանավոր խոսքը զարգացնող ատելյեներ


Ժամանակակից ֆրանսերենով զրույցներ և բանավեճեր արդի հարցերի շուրջ: Կատարյալ տարբերակ է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են հարստացնել և/կամ ձեռք բերել բառապաշար, բարելավել լսել հասկանալու և բանավոր խոսքի հմտությունները:

Ատելյեները վարում է ֆրանսիացի մասնագետ:

Երեք մակարդակ.
- A1 սկսնակ և A2.1 մակարդակներ
- A2.2 և B1.1 մակարդակներ
- B1.2 և + մակարդակՔերականության և գրավոր խոսքը զարգացնող ատելյե.


Ատելյեի նպատակն է օգնել ձեզ հեշտությամբ կիրառել ֆրանսերեն լեզվի կառուցվածքները ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր խոսքում: Դասընթացները ընթանում են միաժամանակ երկու լեզվով՝ հայերենով և ֆրանսերենով:

Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy