Գրանցվել դասերին

Ներբեռնել: PDF 

Նկատի ունենալով սովորողների ցանկությունները, զբաղվածությունը և աշխատանքային

գրաֆիկը՝ ընկերությունը օրվա տարբեր ժամերին առաջարկում է արագացված և 

ոչ արագացված դասընթացներՄանրամասներՈւսումնառության ընթացքում սովորողները պարբերաբար գնահատվում են, ինչը նրանց թույլ է տալիս հետևել իրենց գիտելիքների խորացմանը: Ուսումնառության ավարտին անց է կացվում տվյալ մակարդակին համապատասխան ամփոփիչ քննություն, որի արդյունքներին համապատասխան տրվում են վկայականներ:


Ծանոթանալ դասընթացների օրացույցին:

Լրացնել գրանցման թերթիկը ստորև.


Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne en complétant le formulaire ci-dessous :
subscribe newsletter