Այլ դասընթացներ


Ձեր նպատակներից և հետաքրքրություններից ելնելով՝մենք առաջարկում ենք ֆրանսերենի դասընթացներ տարբեր բնագավառներում ձեր լեզվական գիտելիքներն ամրապնդելու նպատակով.


  • ֆրանսերենի բանավոր խոսքի զարգացման դասեր

Ակտուալ թեմաների շուրջ քննարկումներ ֆրանսերեն լեզվով ֆրանսիացի դաասախոսի հետ:

Օգտվելով վիդեոներից և այլ լրացուցիչ նյութերից Դուք կհարստացնեք ձեր բառապաշարն ու բանավոր խոսքը, կսովորեք խմբի առաջ խոսել ֆրասերեն, արտահայտել Ձեր կարծիքը կամ կիսվել Ձեր փորձով :  

 
- դասընթաց բազային A1 և A2.1 մակարդակների համար
- դասընթաց  A2.2 և B1.1 մակարդակների համար
- դասընթաց B1.2 և բարձի մակարդակների համար


         


  • Քերականության դասընթացներ / Գրավոր խոսքի զարգացման դասընթաց

Գրավոր խոսքի զարգացման դասընթաց . Այս դասընթացի շրջանակներում կվերանայենք քերականական կառուցվածքները, դրանց կիրառության ձևերը, այնուհետև պրակտիկ վարժությունների միջոցով կամրապնդենք ստացած գիտելիքները : Այս ամենը Ձեզ հնարավորություն կտա ֆրանսերեն լեզվի կառուցվածքները ավելի հեշտությամբ օգտագործել ինչպես Ձեր գրավոր, այնպես էլ բանավոր խոսքում :


Քերականության դասընթացներ . Աշխատանքը կտարվի գրավոր խոսքի կառուցման, բառապաշարի և ուղղագրության վրա: Դասի ընթացքում կօգտագործվեն տարբեր տեքստեր  նկատի ունենալով ձեր ցանկություններն ու ֆրանսերեն լեզվի իմացության մակարդակը: Այս դասընթացը գերազանց հնարավորություն է Ձեր գրավոր խոսքի հմտությունները ամրապնդելու և զարգացնելու համար: 

Դասընթացը կվարի ֆրանսիացի դաասախոսը


    • հայերենի դասընթացներ օտարերկրացիների համար  • թեմատիկ դասընթացներ` ելնելով Ձեր պահանջներից

Զանգահարեք մեզ, մենք պատրաստ ենք առաջարկել ձեր պահանջներին համապատասխան ուսուցում:subscribe newsletter