Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ


Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզը հիմնադրվել է 2003թ.-ի ապրիլի 2-ին: Կառույցի հիմնական անձնակազմը, լինելով մեծամասամբ «Ֆրանսերեն դասավանդողների հայկական ասոցացիայի» անդամները, ֆրանսերենի տարածումն և ուսուցումը դարձրին նորաստեղծ Ալիանսի առաքելությունը:

Այժմ Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզը ունի 10 ուսուցիչ, որոնք բոլորն էլ ունեն ֆրանսիական կրթություն, շարունակական վերապատրաստումներ են անցնում ֆրանսերենը որպես օտար լեզու դասավանդման ոլորտում և հետևում են դասավանդման բոլոր նորարարություններին:

Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզը գործում է 4 հիմնական ոլորտում.
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզը հանդիսանում է DELF/DALF, TCF և TEF ֆրանսերեն լեզվի միջազգային քննությունների միակ քննական կենտրոնը Հայաստանում:  Հիմնադրման օրվանից ի վեր Ալիանս Ֆրանսեզն մասնավորապես համագործակցում է Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի հետ: Այս համագործակցության արդյունքում Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզը հանդիսանում է արտաքին գնահատող՝ ստուգելով երկրորդ կուրսի ուսանողների ֆրանսերեն լեզվի իմացության մակարդակը երրորդ կուրս փոխադրվելու համար:
  • Ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ. Կազմակերպվում են ֆրանսերենի դասընթացներ ՀՀ նախարարությունների և պետական այլ կառույցների աշխատակիցների համար: 2010-ից ի վեր, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության և Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարարության միջև ստորագրված հուշագրի արդյունքում յուրաքանչյուր տարի 75 պետական պաշտոնյա դիվանագիտական ֆրանսերենի դասընթաց են անցնում Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզում 

 subscribe newsletter