Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ և կրթամշակութային կենտրոն
Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ և կրթամշակութային կենտրոն
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ
Գրանցվել դասերին Facebook Twitter notre chaine Youtube Միջազգային վկայականներ և դիպլոմներ Campus France ԶԵՂՉ
Նորություններ

Les jeunes francophones arméniens ont participé à la Consultation “Francophonie de l’avenir”

 

Cultures arméniennes au pluriel

 

TCF Քննություն

Փետրվար ամսվա քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 15․02․2021 :
Քննությունը տեղի կունենա  19․02․2021:


Ապրիլ ամսվա քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 19․04․2021:
Քննությունը տեղի կունենա 23․04․2021:


Մայիս ամսվա լրացուցիչ քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 21․05․2021:
Քննությունը տեղի կունենա 13․05․2021:


Գրանցվելու համար կապ հաստատեք մեզ հետ 093/043/041 596699 կամ info@alliancefr.am .


TEF Քննություն

Հունվար ամսվա քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 14/01/2021  :
Քննությունը տեղի կունենա 22/01/2021:


Մարտ ամսվա քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 11/03/2021  :
Քննությունը տեղի կունենա 19/03/2021:


Մայիս ամսվա քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 13/05/2021:
Քննությունը տեղի կունենա 21/05/2021:


Հունիս ամսվա լրացուցիչ քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 27/05/2021:
Քննությունը տեղի կունենա 15/06/2021:Գրանցվելու համար կապ հաստատեք մեզ հետ 093/043/041 596699 կամ info@alliancefr.am .


DELF/DALF մայիս

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել՝ 19/04/2021 au 17/05/2021 :

Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև: 


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

24/05/2021

24/05/2021

24/05/2021

A2

24/05/2021

24/05/2021

24/05/2021

B1

24/05/2021

24/05/2021

24/05/2021

B2

25/05/2021

25/05/2021

26/05/2021

C1

27/05/2021

31/05/2021

31/05/2021

C2

27/05/2021

31/05/2021

31/05/2021

DELF prim

Դպրոցի դասատուները և ծնողները իրենց երեխաներին կարող են գրանցել այս քննությանը՝ 01/03/2021 au 14/05/2021:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

A2

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

DELF Junior

Բոլոր դեռահասները այս քննությանը կարող են գրանցվել հետևյալ ամսաթվերին : 29/04/2021 au 01/06/2021


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

07/06/2021

07/06/2021

07/06/2021

B1

07/06/2021

07/06/2021

07/06/2021

B2

07/06/2021

08/06/2021

08/06/2021


DELF/DALF օգոստոս

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել՝ 05/07/2021 au 14/08/2021:

Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև: Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

25/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

A2

25/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

B1

25/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

B2

26/08/2021

26/08/2021

27/08/2021

C1

30/08/2021

31/08/2021

31/08/2021

C2

30/08/2021

31/08/2021

31/08/2021

DELF/DALF նոյեմբեր

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել 18/10/2021 au 12/11/2021 :
Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

A2

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

B1

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

B2

25/11/2021

25/11/2021

26/11/2021

C1

29/11/2021

30/11/2021

30/11/2021

C2

29/11/2021

30/11/2021

30/11/2021

Les profs de français en fête à l’Alliance Français d’Arménie

 

subscribe newsletter