Ընդհանուր ֆրանսերեն

Category

Ընդհանուր ֆրանսերեն

Մակարդակները

A1-C1

Տևողությունը

2 hours / day

Շաբաթական օրերի քանակը

3 Օր

Մեր փորձառու ուսուցիչները ձեզ կառաջնորդեն դեպի լեզուների իմացության համաեվրոպական շրջանակի մեկ կամ մի քանի մակարդակների վավերացում:
Վայելե́ք արագ և արդյունավետ ուսուցում մեր դասընթացների շնորհիվ։


Դասերի տևողությունը.

Մակարդակը
A1 (3 մակարդակ)
A2 (2 մակարդակ)
B1 (3 մակարդակ)
B2 (2 մակարդակ)
C1
Տևողությունը
4 շաբաթ/մակարդակը
10 շաբաթ/մակարդակը
10 շաբաթ/մակարդակը
12 շաբաթ/մակարդակը
12 շաբաթԱրժեքը. (Վճարումը հնարավոր է կատարել փուլերով)

Խմբում սովորողների քանակը
Ամսական վճար
6-ից 8 անձ
36 000
9-ից 12 անձ
25 000


Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy