DELF Junior

Հայաստանի Ալիանս ֆրանսեզը կազմակերպում է նաեւ DELF junior քննությունը 12-ից 17 տարեկան դեռահասների համար:

Իր կառուցվածքով այն նման է DELF tout public-ին, սակայն տարբերվում է իր թեմաներով, որոնք հաշվի են առնում երիտասարդ լսարանի հետաքրքրությունները:


Այլ
Ալիանս ֆրանսեզի ուսանողներ
119 ավագ դպրոցի և խորացված ֆրանսերենի դասարաններ

A 1/A 2 junior

27 000

20 000

20 000

B 1 junior

36 000

27 000

27 000

B 2 junior

40 000

30 000

30 000

Voir plus sur le site officiel de France Education international:
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-junior-scolaire?langue=fr


Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy