TCF QUÉBEC

Այս թեստը նախատեսված է բացառապես Քվեբեկի ներգաղթի գրասենյակում ներգաղթի հայտ ներկայացրած թեկնածուների համար, ովքեր պետք է փաստեն ֆրանսերեն լեզվի իրենց իմացությունը:

TCFQ վկայականը վավեր է 2 տարի:


Քննության ամսաթիվը
Գրանցման ժամկետը
սեպտեմբերի 27/2021
սեպտեմբերի 20/2021, ժ, 12:00
հոկտեմբերի 29/2021
հոկտեբերի 24/2021, ժ, 12:00
դեկտեմբերի 16/2021
դեկտեմբերի 13/2021, ժ 12:00
Արժեքը

TCF Québec ամբողջական
96 000
Լսել հասկանալ
23 000
Կարդալ հասկանալ
23 000
Գրավոր խոսք
25 000
Բանավոր խոսք
25 000


Վճարել
0
Вам необходимо согласиться с нашей политикой, касающейся использования cookie-файлов, чтобы продолжить пользоваться этим веб-сайтом. Подробнее на странице Cookie Policy