Միջազգային քննություններ
Une nouvelle identité visuelle pour les... by cieptvDELF-ը 
(Diplome d'études en langue française) եւ DALF-ը (Diplôme Approfondi de langue française) Ֆրանսիայի Կրթության նախարարության կողմից տրվող պաշտոնական դիպլոմներ են, որոնք տրվում են ֆրանսերենը որպես օտար լեզու տիրապտողներին: DELF եւ DALF  միջազգային դիպլոմները ճանաչված են ամբողջ աշխարհում և ուժի մեջ են ամբողջ կյանքի ընթացքում:  Իմանալ ավելին                                                                                                                                                                                                                                                                             

TCF TP –ը (Test de Connaissance du Français)  Ֆրանսիայի Կրթության նախարարության կողմից մշակված ֆրանսերեն լեզվի իմացությունը հավաստող միջազգային թեստ է: Քննության նպատակն է ստուգել ֆրանսերենը որպես օտար լեզու տիրապետողների լեզվի իմացության մակարդակը: 
                                                                                                                                                                                                                                                        
Քննության բոլոր թեկնածուները ստանում են վկայական, որտեղ նշվում են քննության արդյունքները 
և դրանց համապատասխանությունը լեզվի իմացության համաեվրոպական թղթապանակի 1-6 (A1-C2) մակարդակներին: 
Քննության վկայականը ուժի մեջ է 2 տարի: Իմանալ ավելին                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                         
TEF-ը ֆրանսերենի իմացությունը ստուգող թեստ է մշակված Փարիզի առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից : TEF քննության նպատակն է ստուգել ֆրանսերենը որպես օտար լեզու տիրապետողների իմացության մակարդակը: Քննության բոլոր թեկնածուները ստանում են վկայական, որը վավեր է 2 տարի: Իմանալ ավելինsubscribe newsletter