DELF/DALF ապրիլ

Ամսաթիվ: 11.01.19 Մինչև: 23.03.19 ժամը: 16:13 մակարդակ: A1, A2, B1, B2, C1, C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին գրանցվել կարող եք մինչև 22/03/2019:
Քննությունները տեղի կունենան ստորև նշված օրերին:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

A2

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

B1

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

B2

01/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

C1

03/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

C2

04/04/2019

03/04/2019

03/04/2019


subscribe newsletter