TCF tout public ապրիլ

Ամսաթիվ: 18.04.20 Մինչև: 18.04.20 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Այս քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 15/04/2020  :

Քննությունը տեղի կունենա 18/04/2020:

TCF tout public փետրվար

Ամսաթիվ: 08.02.20 Մինչև: 08.02.20 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Այս քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 5/02/2020  :

Քննությունը տեղի կունենա 08/02/2020:

TCF DAP փետրվար

Ամսաթիվ: 07.02.20 Մինչև: 07.02.20 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Այս քննաշրջանին գրանցվել կարող եք մինչև 28/12/2019  :

Քննությունը տեղի կունենա 07/02/2020:

TEF Դեկտեմբեր

Ամսաթիվ: 21.12.19 Մինչև: 21.12.19 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Այս քննաշրջանին գրանցվել կարող եք մինչև 28/11/2019  :

Քննությունը տեղի կունենա 21/12/2019:

1 2 3 4 5 6 ››

subscribe newsletter