TCF

Ամսաթիվ: Մինչև: ժամը: մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք մինչև 18/01/2019:

Քննությունը տեղի կունենա 2019թ-ի փետրվարի 16-ին:

TCF DAP

Ամսաթիվ: 19.11.18 Մինչև: 10.01.19 ժամը: 13:48 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք մինչև 10/01/2019:

Քննությունը տեղի կունենա 2019թ-ի փետրվարի 7-ին:

TEF

Ամսաթիվ: 13.11.18 Մինչև: 22.12.18 ժամը: 14:28 մակարդակ: TEF խումբ:
Գրանցվել կարող եք մինչև 29/11/2018:

Քննությունը տեղի կունենա դեկտեմերի 22-ին:

1 2 3 4 5 ››

subscribe newsletter