TEF

Ամսաթիվ: 13.11.18 Մինչև: 22.12.18 ժամը: 14:28 մակարդակ: TEF խումբ:
Գրանցվել կարող եք մինչև 29/11/2018:

Քննությունը տեղի կունենա դեկտեմերի 22-ին:

DALF C1, C2

Ամսաթիվ: 29.11.18 Մինչև: 30.11.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք մինչև 16/11/2018:

Քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 29-ին և 30-ին:

DELF B1, B2

Ամսաթիվ: 27.11.18 Մինչև: 28.11.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք մինչև 16/11/2018:

Քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 27-ին և 28-ին:

DELF A1, A2

Ամսաթիվ: 26.11.18 Մինչև: 26.11.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք մինչև 16/11/2018:

Քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 26-ին, Երկուշաբթի օրը:

DELF փորձնական քննություն

Ամսաթիվ: 03.12.18 Մինչև: 03.12.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: A2, B1 և B2 խումբ: A2, B1 և B2

DELF փորձնական քննությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 3-ին: 


Գրանցումների վերջնաժամկետն է նեյեմբերի 23-ը: 

Փորձնական քննության արժեքն է 5000 ՀՀ դրամ:1 2 3 4 5 ››

subscribe newsletter