TEF

Ամսաթիվ: 13.10.17 Մինչև: 13.10.17 ժամը: 10:01 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է 18/09/2017, ժամը 17-ը:

Քննությունը տեղի կունենա  հոկտեմբերի 13-ին, ուրբաթ օրը:

TCF

Ամսաթիվ: 25.09.17 Մինչև: 25.09.17 ժամը: 10:01 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է 25/08/2017, ժամը 17-ը:

Քննությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 25-ին, երկուշաբթր օրը:

DALF C1/C2

Ամսաթիվ: 30.08.17 Մինչև: 31.08.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: C1/C2 խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է 18/08/2017, ժամը 17-ը:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 30-ին և 31-ին, չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին: 

DELF, B1/B2 մակարդակ

Ամսաթիվ: 29.08.17 Մինչև: 30.08.17 ժամը: 10:01 մակարդակ: B1/B2 խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է 18/08/2017, ժամը 17-ը:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 29-ին և 30-ին,  երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերը:

DELF A1/A2

Ամսաթիվ: 28.08.17 Մինչև: 28.08.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: A1/A2 խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է 18/08/2017-ը , ժամը 17-ը:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 28-ին:

1 2

subscribe newsletter