PROJECTION FILM - 1er JUIN - 19h30- Entrée libre

Ամսաթիվ: 01.06.16 ժամը: 19:30
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT (The Young Girls of Rochefort) - Jacques Demy - France - 1966 - 120min - 
Comédie dramatique / Fiction.
(կարդալ ավելին)

Բրետոնական կրեպերի համտեսման երեկո (երկրորդ մաս)

Ամսաթիվ: 03.06.16 ժամը: 19:30
հունիսի 3-ին ժամը 19:30-ին (կարդալ ավելին)

Ciné-club Alliance Française d’Arménie, mai 2016: L’EUROPE

Ամսաթիվ: ժամը:
Tous les mercredis du mois de mai à 19h30. (կարդալ ավելին)

‹‹ 1 2 3 4 5

subscribe newsletter