Projection film - COULEUR DE PEAU, MIEL

Ամսաթիվ: 31.08.16 ժամը: 19:30
Mercredi 31 août, 19h30 - Entrée libre (կարդալ ավելին)

Formation des professeurs de français à l'Alliance (CREFECO)

Ամսաթիվ: ժամը:
Retour en quelques mots sur la session de formation des professeurs de français dispensée en juillet dernier à l'Alliance Française d'Arménie. (կարդալ ավելին)

Projection film : TOMBOY

Ամսաթիվ: 03.08.16 ժամը: 19:30
Mercredi 3 août, 19h30 - Entrée libre (կարդալ ավելին)

Ֆիլմի դիտում և ձեռքի աշխատանք երեխաների համար:

Ամսաթիվ: 10.08.16 ժամը: 15:00
Օգոստոսի 10-ին, չորեքշաբթի 15:00 - 17:45  հնարավորություն տվեք Ձեր երեխաներին լինելու Ալիանս ֆրանսեզի ֆրանսիական միջավայրում :

Մենք նրանց առաջարկում ենք  «Պինգվինների քայլը» ֆիլմի դիտում, որին կհաջորդի անակնկալ ձեռքի աշխատանք՝ լի ուրածությամբ, սրամտությամբ ու թիմային զգացումով:
(կարդալ ավելին)

Atelier de présentation de la culture française au British Council

Ամսաթիվ: ժամը:
Le 19 juillet - En partenariat avec l'ambassade de France en Arménie. (կարդալ ավելին)

LES TONTONS FLINGUEURS

Ամսաթիվ: 20.07.16 ժամը: 19:30
Projection film - Entrée libre - 19h30 (կարդալ ավելին)

LA CHEVRE

Ամսաթիվ: 27.07.16 ժամը: 19:30
Projection film- Entrée libre -19h30 (կարդալ ավելին)

Kawaa : Les vacances

Ամսաթիվ: 11.07.16 ժամը: 18:30
Lundi 11 juillet - 18h30 (կարդալ ավելին)

ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE CÉSAR

Ամսաթիվ: 13.07.16 ժամը: 19:30
Projection Film - Entrée gratuite - 19h30 (կարդալ ավելին)

Ժողովրդական երգի արվեստանոց

Ամսաթիվ: 21.06.16 ժամը: 19:00
Ժողովրդական երգի արվեստանոց (կարդալ ավելին)

subscribe newsletter