Book-Club 8 - La tentation de l'Occident, André Malraux

Գրքի ակումբ


Մարտի 28-ին, ժամը 18:00-ին


La tentation de l’occident, André Malraux


Ֆրանկոֆոնիայի համար ընտրվել է նամակագրական ժանրի այս տեքստը, որը նկարագրում է եվրոպական սովորույթները, դինամիկան և կենսակերպը՝ արևելյանի՝ մասնավորապես չինականի հետ համեմատությամբ:
subscribe newsletter