ԲԱՑ ՀԱՄԵՐԳ /Հայկական ժողովրդական երգի դաս

Հունիսի 21-ին, ժամը 19:00-ին Ալիանս Ֆրանսեզի գրադարանում:ԵրաժշտությանտոնինընդառաջՀայկականԱլիանսՖրանսեզըկազմակերպումէիրերկրորդբացհամերգը՝լիերաժշտությամբ, պարով, պոեզիայով, թատրոնով, սլամով, գրականությամբ...

Եկեքերգելուերգեր՝ցակացածլեզվով, նվագուերաժշտություն, կարդալուպոեմներ, գրականհատվածներ, պատմելուպատմություններկամհեքիաթ, կամերգելուկարաոկե:


Կարող եք բերել Ձեզ հետ երաժշտական գործիքներ:

Երաժշտասերմեծերուփոքրեր. տատիկներևպապիկներ, ֆրանկոֆոնևոչֆրանսախոսհանդիսատես,յուրաքանչյուրդկարողեքձերմիմասնիկըներդնելայսմիջոցառմանմեջ:

ԾրագրինմասնակցելուէնաևՀայկականԱլիանսՖրանսեզիերգչախումբը:

Հունիսի 21-ին, ժամը 19:00-ինԱլիանսՖրանսեզիգրադարանում:

Որպեսմասնակիցգրանցվելուհամարկարողեքգրելհետևյալէլ.հասցեովculture@alliancefr.am  կամզանգահարել094 130882 համարով:

Մյուսներիհամարմուտքնազատէ:


Հայկականժողովրդական երգի դաս
Երեքշաբթի, Հունիսի 21, 2016 թ., 19։00-20։00
Հասցե` Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ 

Մոսկովյան 3, Հր.Աճառյանի նխկ. համալասարան, 3-րդ հարկ 

Վարող` Նայիրի Խաչատուրեան

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի
Գիտացուցադրական բաժնի վարիչԿոմիտասի թանգարան-ինստիտուտը Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզը հրավիրում են Ձեզ մասնակցելու հայկական ժողովրդական երգերին նվիրված երգի դասի։ 

Այս կրթական ծրագիրը կազմակերպվում է Ֆրանսիայի «Երաժշտության օրվա» կապակցությամբ`  երեքշաբթի, հունիսի 21-ին ժամը 19։00-20։00։ 

Սաբաց դաս է։ Խմբային երգեցողության ընթացքում կծանոթանանք հայկական ժողովրդականմիշարք երգերի, որոնք հավաքել են Կոմիտասը, նրա աշակերտները եւ այլ բանահավաքներ։ 

Կրթական ծրագիրը չի պահանջում նախնական երաժշտական գիտելիքներ, այլ` նպատակ ունի ներկայացնել ժողովրդական երգերի հարուստ գանձարանը եւ խթանել 

խմբակային երգեցողությունը: Եկեք «Երաժշտության օրն» սկսենք միասին երգելով։ 

Կրթական ծրագիրը լինելու է ֆրանսերեն լեզվով։


Հուսով ենք Ձեզ կտեսնենք դահլիճում և բեմի վրա ՀայկականԱլիանսՖրանսեզիերգչախմբի, թիվ 6 դրպոցի աշակերտների և այլ մասնակիցների հետ միասին:

Համեցեք, սիրով  կսպասենք:subscribe newsletter