Camps d’été pour enfants à l’Alliance Française d'Arménie

Apprendre le francais, se faire des amis et s’amuser en même temps, c’est possible grâce à l’Alliance Française ! (կարդալ ավելին)

Բացահայտեք Ալիանսը Ձեր ընկերների համար և օգտվեք բազմաթիվ առավելություններից:

Ամսվա նորությունը. բերեք ձեր ընկերներին, գործընկերներին կամ Ձեր ընտանիքի անդամներին Ալիանս Ֆրանսեզի ֆրանսերեն լեզվի դասերին և ստացեք զեղչեր առաջիկա դասերի համար: (կարդալ ավելին)

Նոր ուսումնական տարվան ընդառաջ 20% զեղչ ընդհանուր ֆրանսերեն բոլոր մակարդակների համար

Սովորեք ֆրանսերեն վճարելով ընդամենը 20 000 դրամ: 

(կարդալ ավելին)

Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզի երգչախմբում

Հայկական Ալիանս Ֆրանսեզը վերսկսում է իր երգչախումբը, գրանցվե՛ք : (կարդալ ավելին)

Ֆրանսերեն լեզվի դասերի նոր առաջարկ

Ֆրանսերեն լեզվի դասերի նոր առաջարկ (կարդալ ավելին)

subscribe newsletter