Conférence internationale des femmes

Ամսաթիվ: 18.07.17 ժամը: 19:13
Appel à la candidature pour la Conférence internationale des femmes (կարդալ ավելին)

Lancement, Concours d'écriture 12ème édition; résultats 11ème édition

Ամսաթիվ: 05.12.17 ժամը: 11:37
Lancement, Concours d'écriture 12ème édition; résultats 11ème édition (կարդալ ավելին)

Ֆրանսիական դասական կինո-*1-ին եթերաշրջան*-Խենթ Պիեռոն

Ամսաթիվ: 03.07.17 ժամը: 13:51
Ֆրանսիական դասական կինո (կարդալ ավելին)

Ամսվա Կավաա. ճանապարհորդություններ

Ամսաթիվ: 20.07.17 ժամը: 18:00

Վարպետության դաս

Ամսաթիվ: 02.06.17 ժամը: 18:00
Cadavre exquis, շարունակություն և ավարտ (կարդալ ավելին)

Ամառային դպրոց 7-12 տարեկան երեխաների համար

Ամսաթիվ: 12.06.17 ժամը: 10:00
Ամառային դպրոց 7-12 տարեկան երեխաների համար (կարդալ ավելին)

Երաժշտական երեկո, կավա և ֆիլմ

Ամսաթիվ: 15.06.17 ժամը: 18:00
Երաժշտական երեկո, կավա և ֆիլմ (կարդալ ավելին)

Ֆիլմ - հյուրասիրություն՝ La prophétie des grenouilles

Ամսաթիվ: 09.06.17 ժամը: 17:00
Ֆիլմ - հյուրասիրություն՝ La prophétie des grenouilles (կարդալ ավելին)

Ֆրանսիական դասական կինո՝ Pickpocket

Ամսաթիվ: 01.06.17 ժամը: 19:00
Ֆրանսիական դասական կինո՝ Pickpocket (կարդալ ավելին)

Ֆիլմ-հյուրասիրություն - Tout en haut du monde, de Rémi Chayé

Ամսաթիվ: 19.05.17 ժամը: 17:00
7 տարեկանից բարձր երեխաների համար: (կարդալ ավելին)

subscribe newsletter