Appel à candidatures 2019 / Cité internationale des arts

Ամսաթիվ: 01.09.18 ժամը: 00:00

Concours de photos « Et en plus, c’est sympa d’apprendre le français ! »

Ամսաթիվ: 30.09.18 ժամը: 01:00
Concours international de photos de classe ouvert à tous les enseignants de français (կարդալ ավելին)

Ֆրանսիական դասական կինո. Ֆրանսիական կանկան

Ամսաթիվ: 14.06.18 ժամը: 19:00

Ֆիլմի ցուցադրություն. La face cachée de la Lune

Ամսաթիվ: 28.06.18 ժամը: 19:00

Ընթերցանության ակումբ #21

Ամսաթիվ: 23.06.18 ժամը: 17:00

Ֆիլմի ցուցադրություն. Ce qu'il faut pour vivre

Ամսաթիվ: 21.06.18 ժամը: 19:00

Ամսվա կավա-հունիս

Ամսաթիվ: 12.06.18 ժամը: 19:00

Ֆիլմի ցուցադրություն. Bon cop, bad cop

Ամսաթիվ: 07.06.18 ժամը: 19:00
Այս ամիս մենք որոշեցինք Ձեզ համար բացահայտել ֆրանկոֆոն կինոյի մեկ այլ երես` ընտրելով երեք ֆիլմ: Այս երեք ստեղծագործությունները Կանադայի ֆրանկոֆոնյան շրջանի՝ Քվեբեկյան ֆիլմեր են եւ կանդրադառնան իր տարածքի եւ մշակույթի հետ կապված կոնկրետ թեմաների: Ֆրանկոֆոնիայի նույնականության նման, հիմնականում ֆրանսախոս երկրում եւ բնիկ ժողովուրդների հետ փոխհարաբերություններում: (կարդալ ավելին)

Ֆիլմի ցուցադրություն. Rosalie Blum

Ամսաթիվ: 31.05.18 ժամը: 19:00

Ֆիլմի ցուցադրություն. La vie de château

Ամսաթիվ: 24.05.18 ժամը: 19:00

subscribe newsletter