Ամսվա Կավա

Մարտի 14-ին, չորեքշաբթի, 19:00

ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ


Սեռային հավասարությունը մարդու հիմնարար իրավունքն է: Սա նաեւ աղքատության դեմ պայքարի հիմնական գործոնն է: Հասարակությունը չի կարող պահպանել իր երկարատեւ գոյությունը, երբ բնակչության կեսը բավականաչափ մուտք չունի  տնտեսական եւ սոցիալական ռեսուրսներին:


Չափահաս անտառաճանաչ մարդկանց 774 միլիոնի երկու երրորդը կանայք են: Ըստ որում՝ եթե բոլոր կանայք ստանային միջնակարգ կրթություն, թերհաս մահերի թիվը կկրճատվեր կիսով:


Ինչպե՞ս ապահովել կանանց իրավունքների պաշտպանությունը: Միասին փնտրենք լուծումներ:   

Մուտքն ազատ է , հյուրասիրում ենք սուրճ ☺subscribe newsletter