Kawaa du mois: D'ou vient le sapin de Noël

Ամանոր. Սովորություններ եւ ավանդույթներ: 

Գիտե՞ք արդյոք ամանորյա Կոճղի պատմությունը: 

Թե՞ ունեք ձեր պատմությունը: Եկեք պատմելու դեկտեմբերի 4-ին, ժամը 19.00-ին:

Մուտքն ազատ է, հյուրասիրում ենք սուրճ ☺


 

subscribe newsletter