Cadavre Exquis - Տեքստային սուրռեալիզմ


Չորեքշաբթի, մարտի 15, ժամը 18:00


Տեքստային սուրռեալիզմ


«Սիրելի երևակայություն, ես քո մեջ հատկապես սիրում եմ այն , որ դու չես ներում»
Անդրե Բրետոն, Մանիֆեստ սյուրռեալիզմի


Եկեք արթնացնելու երևակայությունը, որը քնած է ձեր մեջ...և մի վախեցեք, նա դա ձեզ կների :
subscribe newsletter