Ընդհանուր ֆրանսերենի B1.3 մակարդակ

Ամսաթիվ: 20.04.17 Մինչև: 03.06.17 ժամը: 19:00 մակարդակ: B1.3 խումբ: B1.3
3 դաս շաբաթական 19:00-21:00: Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 3-ը:

1 2

subscribe newsletter