Միացեք մեզ

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետԸնդհանուր և մասնագիտական ֆրանսերենի, քննությունների նախապատրաստական դասերի մասով


 • Հաճախորդների սպասարկում տեղում և հեռախոսով, էլ. փոստով (հայերենով, ֆրանսերենով, երբեմն նաև ռուսերենով կամ անգլերենով)

 • Նախնական թեստավորման կազմակերպում, խորհրդատվություն և գրանցում դասերին

 • Խմբերի վերջնական գրանցում , խմբերի կազմում

 • Սովորողների հետ պայամանագրերի կնքում

 • Ներքին տեղեկատվության տրամադրում սովորողներին (դասաժամերի փոփոխություններ, բացակաների վերահսկում և այն)

 • Վճարումների վերահսկում  

 • Սովորողների տվյալների գրանցում,  արխիվացում hanaf ծրագրում և վիճակագրական տվյալների ամփոփում ու ներկայացում տնօրինությանը

 • Դժվարություններ ունեցողների համար անվճար խորհրդատվության  կազմակերպում

 • Վկայականների տրամադրում

 • Լսարանների պլանավորում

 • Դասատուների կողմից օգտագործվող լրացուցիչ ուսումնական նյութերի պատճենահանման կազմակերպում

 • Ուսումնական նյութերի հանձնում և ընդունում դասատուներից


 • Քննությունների մասով

 • Խորհրդատվություն և գրանցում

 • Քննությունների անցկացման համար ցուցակների պատրաստում

 • Քննություն հանձնողներին ծանուցում հեռախոսով և էլ. փոստով քննության սկզբի և անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու մասին  

 • Քննության արդյունքների մասին ծանուցում հեռախոսով և էլ. փոստով

 • Վկայականների տրամադրում  


 • Հաշվապահության մասով

 • Հաշիվ ապրանքագիր դուրս գրելու համար տեղեկատվության տրամադրում հաշվապահին և հաճախորդին

 • Դասատուների և ադմինիստրացիայի ամսական տաբելների կազմում

 • Վճարումների ստուգում հաշվապահի հետ

 • Պաշտոնական ձևաթղթերի կազմում (պայմանագրի, վկայական, համաձայնագիր) անհատների ինչպես նաև կազմակերպությունների հետ  Այլ գործառույթներ՝ ելնելով տնօրինության պահանջներից…


Պահանջվող հմտություններ՝

 • Լեզուների լավ իմացություն (ֆրանսերեն և հայերեն՝ պարտադիր, անգլերեն և ռուսերեն՝ ցանկալի)
 • Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Կարգապահություն,ճշտապահություն և բարյացակամություն
 • Միջանձնային հմտություններ. հաճախորդին լսելու,հասկանալու և ուղղորդելու կարողություն, համբերություն և թիմում աշխատելու պատրաստակամություն


Դիմելու ընթացակարգը.

Ուղարկեք ձեր ինքնակենսագրականը և մոտիվացիոն նամակը հետևյալ էլ. հասցեին.

communication@alliancefr.am

Աշխատանքի սկիզբը   01.09.2017

Աշխատանքային ժամերը 10:00-19:00

Դիմելու վերջնաժամկետը   15.08.2017

subscribe newsletter