Մրցույթ 2 ստաժի համար Ֆրանսիայում
Մրցույթ 2 ստաժի համար Ֆրանսիայում
Շահեք մեկշաբաթյա ուղևորություն դեպի Մարսել
Շահեք մեկշաբաթյա ուղևորություն դեպի Մարսել
Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ և կրթամշակութային կենտրոն
Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ և կրթամշակութային կենտրոն
Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ և կրթամշակութային կենտրոն
Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ և կրթամշակութային կենտրոն
Գրադարան
Գրադարան
Միջազգային վկայականներ և դիպլոմներ Campus France
Նորություններ

TEF, TEFaQ, TEF Canada

Գրանցման վերջնաժամկետն է 2015թ.-ի մայիսի 12-ը

DALF C2

Գրանցման վերջնաժամկետն է 2015թ.-ի մայիսի 15-ը

DALF C1

Գրանցմանվերջնաժամկետնէ 2015թ.-ի մայիսի 15-ը

DELF B2

Գրանցման վերջնաժամկետն է 2015թ.-ի մայիսի 15-ը

DELF B1

Գրանցման վերջնաժամկետն է 2015թ.-ի մայիսի 15-ը

DELF A2

Գրանցմանվերջնաժամկետնէ 2015թ.-ի մայիսի 15-ը

DELF A1

Գրանցման վերջնաժամկետն է 2015թ.-ի մայիսի 15-ը

TCF - TCFQ - TCF ANF

Գրանցման վերջնաժամկետն է 2015թ.-ի օգոստոսի 20-ը

Կլարա Նալան << Իր կյանքի վալսը>>

Գրքի շնորհանդես

Գրական երեկո Ավետիս Ահարոնյան

 

subscribe newsletter